Afbouw salderingsregeling zonnepanelen in januari plenair behandeld in Eerste Kamer

Goed nieuws: de topmaanden voor eigenaren van zonnepanelen komen eraan!

De commissie Economische Zaken en Klimaat van de Eerste Kamer heeft besloten om het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen op de agenda van de plenaire vergadering te zetten.

Daarmee gaat de behandeling van het wetsvoorstel van minister Jetten een nieuwe fase in.

Twee vragenrondes
Nadat de Tweede Kamer half februari instemde met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling per 1 januari 2025 regelt, stelden de senatoren van de Eerste Kamer een uitgebreide reeks vragen aan minister Jetten.

Eind maart werden in de eerste ronde tientallen kritische vragen gesteld die de minister voor Klimaat en Energie afgelopen juni beantwoorde. Daarna volgde een tweede vragenronde die afgelopen week werd beantwoord.

Na het kerstreces
Tijdens de commissievergadering hebben de verschillende partijen die zitting hebben in de commissie Economische Zaken en Klimaat nu besloten dat de gestelde vragen afdoende zijn beantwoord.

De griffier van de Eerste Kamercommissie heeft daarom nu in overleg met de commissieleden besloten om het wetsvoorstel op de plenaire vergadering van de Eerste Kamer in te plannen. Daarmee praat de Eerste Kamer na het kerstreces – in januari – verder over het wetsvoorstel.

Debat
De Eerste Kamer zal daarbij in debat gaan over het wetsvoorstel en vervolgens beslissen of het wetsvoorstel aangenomen of verworpen wordt. De Eerste Kamer kan namelijk geen wijzigingen of verbeteringen – amendementen – voorstellen.

De behandeling van het wetsvoorstel in de plenaire vergadering vindt plaats in 2 rondes (red. termijnen. In de eerste termijn spreken eerst de betrokken Kamerleden. Zij doen dit namens hun fractie. Daarna antwoordt de bewindspersoon die het wetsvoorstel verdedigt of. Gebruikelijk is dat er een tweede termijn plaatsvindt. Ook daarin komen weer eerst de leden aan het woord en daarna de indieners van het wetsvoorstel. De tweede termijn van de Eerste Kamerleden heet repliek, die van de indieners van het voorstel dupliek.

Stemming
Aan het einde van de beraadslaging over een wetsvoorstel vraagt de voorzitter van de Eerste Kamer of er behoefte is om tot stemming over te gaan. Als geen enkel Kamerlid stemming vraagt, wordt het wetsvoorstel direct aangenomen.

Indien stemming wordt gevraagd, bepaalt de Kamervoorzitter wanneer de stemming zal plaatsvinden. Doorgaans is dat in de eerstvolgende vergadering. Soms vindt de stemming echter nog in de zelfde vergadering plaats.

Lees meer

Vakantiesluiting

BespaarPartner is gesloten vanaf 23 december t/m 1 januari. Indien er dringende zaken zijn, mail dan naar het e-mailadres hieronder.