Holland Solar over investeringsplannen netbeheerders

Holland Solar heeft samen met Energie-Nederland, NWEA en Energie Samen een zienswijze geschreven op de investeringsplannen van de netbeheerders voor 2024-2033. “Holland Solar is blij dat 8 miljard wordt vrijgemaakt om met name te investeren in het elektriciteitsnet. Deze investeringen zijn hard nodig om de energietransitie tot een succes te maken”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar.

De investeringsplannen laten duidelijke scenario’s zien waar de investeringen in zijn algemeenheid op gebaseerd zijn en hoe groot de uitdaging is waar we voor staan. Wel ontbreekt de vertaalslag van landelijke scenarios naar regionale en lokale investeringen en  een uitleg over hoe de methodiek, die uitgebreid beschreven wordt, in de praktijk wordt toegepast. 

Het is duidelijk dat de komende jaren flink ingezet wordt op net- verzwaring en uitbreiding en wordt er gewerkt aan het verhogen van de efficiëntie op het gebied van uitvoerbaarheid. Hier zijn wij als zonne-energiesector erg blij mee.

Gaan voor klimaatdoelen en realistische investeringen

We zijn blij om te constateren dat de scenario’s die worden geschetst in de investeringsplannen voor het eerst voldoen aan de wettelijke klimaatdoelstellingen en klimaatbeleid. Op deze manier wordt een beeld geschetst dat in lijn is met hoe de situatie in Nederland er daadwerkelijk uit komt te zien. Wel willen wij erop wijzen dat een scenario dat uitgaat van 60% CO2-reductie in 2030 nog ontbreekt.

We zijn positief over het feit dat er aandacht wordt besteed aan het verschil tussen investeringen die nodig zijn en investeringen die maakbaar zijn. Dat is belangrijk, omdat we op deze manier ook een beeld krijgen van waar we tegen problemen aan gaan lopen op het elektriciteitsnet.

Ruimte voor verbetering

Naast deze wezenlijke verbeteringen zien wij tegelijkertijd dat op een aantal punten nog belangrijke verbeteringen mogelijk zijn. Hiertoe doen we verschillende voorstellen in onze zienswijze. We doen daarnaast de oproep om stakeholders meer inhoudelijk te betrekken bij de tussentijdse stappen voor de totstandkoming van de investeringsplannen, met name bij het opstellen en doorrekenen van de scenario’s alsmede de afwegingen voor het maken van een prioritering.  

We zijn blij met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze en gaan graag met de netbeheerders in gesprek over de voorstellen uit de zienswijze.

Lees meer

Vakantiesluiting

BespaarPartner is gesloten vanaf 23 december t/m 1 januari. Indien er dringende zaken zijn, mail dan naar het e-mailadres hieronder.