Uitvoering aan uitspraak HR over btw-teruggave zonnepanelen

BespaarPartner: Uitvoering aan uitspraak HR over btw-teruggave zonnepanelen

Staatssecretaris Menno Snel heeft een besluit genomen hoe de Belastingdienst moet reageren op de uitspraak van de Hoge Raad omtrent de btw-teruggave zonnepanelen. Met dit besluit wordt het aanvraagproces van het btw-teruggaaf zonnepanelen vereenvoudigd. De uitspraak van de Hoge Raad was al op 15 december 2017. Na deze uitspraak heeft staatssecretaris Menno Snel aangegeven zich te willen beraden hoe de uitspraak moet worden omgezet in beleid en uitvoering. Door dit beraad is een deel van de particuliere aanvragen, btw-teruggaaf zonnepaneel, nog niet verwerkt. 

Wanneer u in 2013 of eerder zonnepanelen heeft aangeschaft en nog geen btw heeft teruggekregen, dan kunt u zich alsnog registreren als ondernemen. U ontvangt dan een aangifte voor het tijdsvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Met deze aangifte kunt u de btw terugvragen.

Particulieren die een bezwaar- of beroepsprocedure hebben aangespannen is het volgende besloten: ‘bij een lopende bezwaar- of beroepsprocedure over het tijdsvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, verleent de Belastingdienst alsnog de teruggaaf. De btw op de aanschaf van zonnepanelen vanaf 20 juni 2013 kan volgens de regels van het ambtshalve vermindering beleid worden teruggevraagd.’

Btw-aangifte voor andere tijdsvakken

Bij particulieren stopt de Belastingdienst met het uitreiken van btw-aangifte na het tijdvak waarin zonnepanelen zijn aangeschaft. Dit komt doordat particulieren met zonnepanelen veelal geen btw hoeven te betalen na het aangiftetijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Om de toezendingen van aangiften te stoppen is het dus niet meer nodig om ‘ontheffing van administratieve verplichtingen’ te vragen bij het aanschaffen van zonnepanelen. Na het terug krijgen van de btw, ontvangt u een brief waarin kenbaar wordt gemaakt wanneer de uitreiking wordt stopgezet. Dit geldt ook voor nieuwe zonnepaneel houders. Het is wel even opletten voor particulieren met zonnepanelen die gaan starten met een andere ondernemersactiviteit. Zij krijgen namelijk geen btw-aangiften meer uitgereikt. Zij moeten de belastingdienst hiervan op de hoogte stellen. Zij kunnen zich aanmelden via de procedure voor startende ondernemers. Uiteraard gelden de bestaande btw-regels voor btw-ondernemers die op basis van andere activiteiten reeds als ondernemer zijn geregistreerd en die zonnepanelen aanschaffen.

Behandeling aanvragen

Het aanpassen van deze werkwijze, maakt dat de Belastingdienst nog enige tijd nodig heeft om lopende aanvragen te behandelen. De particulieren die zich al hebben gemeld ontvangen uiterlijk 1 mei reactie op hun ‘Opgaaf Zonnepanelen’. Aan deze groep particulieren wordt vervolgens een papieren btw-aangifteformulier gestuurd. Ook ontvangen zij inloggegevens waarmee zij online in kunnen loggen en hun rekeningnummer voor de teruggaaf kunnen opgeven.

Bespaarpartner helpt bij uw btw-aangifte

Ondanks dat het proces vereenvoudigd wordt, begrijpen wij dat u liever hulp krijgt bij het proces. Onze collega Chantal Manden weet vrijwel alles van de procedure. Na aanschaf zal zij het formulier ‘Opgaaf Zonnepanelen’ en een stappenplan naar u toe mailen. Voor het invullen van een aangifte formulier kunt haar telefonisch bereiken of langs komen in onze showroom.

Meer informatie over de nieuwe procedure kunt u vinden op www.belastingdienst.nl

Bron: Rijksoverheid

Lees meer

Vakantiesluiting

BespaarPartner is gesloten vanaf 23 december t/m 1 januari. Indien er dringende zaken zijn, mail dan naar het e-mailadres hieronder.