Salderingsregeling verlengd tot 2023!

BespaarPartner: Salderingsregeling verlengd tot 2023!

Minister Wiebes heeft gisteren medegedeeld dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in huidige vorm verlengd wordt tot 1 januari 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. 

Eindelijk is er duidelijkheid gegeven over de salderingsregeling en wij zijn aardig tevreden over de uitkomsten. Eerder werd aangegeven dat de salderingsregeling gehandhaafd zou worden tot 1 januari 2021. Vanaf die datum zou een nieuwe regeling van start moeten gaan. Afgelopen januari meldde de minister echter dat diverse partijen hem hadden afgewezen. Zo noemde Eneco de terugleversubsidie een administratieve draak en trok daarbij haar steun voor de terugleversubsidie in. Door de salderingsregeling te handhaven is de destijds omschreven terugleversubsidie definitief van de baan. 

Een stapsgewijze afbouw

De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling gaat ervoor zorgen dat zonnepaneeleigenaren, vanaf 2023, de opgewekte zonnestroom niet meer voor 100% kunnen verrekenen met de aangekochte elektriciteit. Vanaf 2023 gaat de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom opgesplitst worden in een vergoeding voor de elektriciteit die betaald gaat worden door het energiebedrijf én anderzijds een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. De afbouw van de salderingsregeling geldt alleen voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter. 

In de brief van minister Wiebes naar de tweede kamer schrijft hij het volgende: ‘Vanaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031″. Het volgende schrijft hij over de stapsgewijze afbouw: ‘De verwachte kostprijsdalingen van zonnepanelen richting 2031 maken investeren in zonnepanelen ook zonder subsidie via de salderingsregeling voldoende financieel aantrekkelijk. Ook op de langer termijn zullen naar huidige verwachting de inkomsten uit de vermeden inkoop van elektriciteit door het directe eigen verbruik en de terugleververgoeding van de leverancier voldoende zijn om zonnepanelen voor kleinverbruikers rendabel te laten zijn. 

Werkbaar met de juiste meter

De energieleveranciers gaven eerder al aan dat dit een werkbare voorstel is. De belastingdienst krijgt een belangrijke taak in het gehele proces en denkt ook dat dit een werkbare regeling is, mits alle kleinverbruikers beschikken over meters met een dubbele telwerk: één voor de afname van elektriciteit van het elektriciteitsnet en één voor terugleveren op het elektriciteitsnet. De Netbeheerders hebben aan de minister doorgegeven dat het haalbaar is om alle kleinverbruikers te voorzien van een geschikte meter. Op dat moment kan de afbouw van de salderingsregeling starten. Om te zorgen dat iedereen vanaf 2023 een geschikte meter heeft, wordt het vanaf 1 januari 2023 verplicht een meter met 2 aparte telwerken voor levering en teruglevering te hebben. Deze verplichting zal uiterlijk 1 januari 2021 in wetgeving worden opgenomen, zodat deze meters tijdig uitgerold kunnen worden. Minister Wiebes geeft aan dat dit niet een slimme meter hoeft te zijn bij de mensen die zich zorgen maken over privacy-aspecten. De kleinverbruikers kunnen zelf de keuze maken welke meter ze aanschaffen, mits het voldoet aan bovenstaande criteria. Aankomende maanden zal het kabinet de vormgeving van de salderingsregeling vanaf 2023 verder uitwerken. Eind 2019 zal het exacte afbouwpad worden vastgesteld. Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, is de verwachting dat door de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar gehandhaafd blijft. Deze verwachting is door minister Wiebes afgegeven op basis van huidige inzichten en de ontwikkelingen van de elektriciteitsprijs. 

Wat betekent dit voor u

Wanneer u nog niet beschikt over de juiste meter, zal deze in de aankomende periode worden aangeboden. Ook wordt het steeds gunstiger om uw opgewekte energie achter de meter te verbruiken. Op die manier haalt u nog het optimale rendement uit uw PV-installatie. Om de elektriciteit achter de meter te houden zal de vraag naar accu’s vanaf 2023 stijgen. Voor onze bestaande en toekomstige klanten zal dit geen problemen opleveren. Iedere omvormer die wij op dit moment plaatsen is te combineren met een accupack. 15 tot en met 17 mei zullen wij aanwezig zijn op de Intersolar beurs in München om meer kennis op te doen naar de ontwikkelingen op desbetreffende gebied. 

 Bij vragen over dit onderwerp kunt u mailen naar info@bespaarpartner.nl!

Lees meer

Vakantiesluiting

BespaarPartner is gesloten vanaf 23 december t/m 1 januari. Indien er dringende zaken zijn, mail dan naar het e-mailadres hieronder.