Salderingsregeling toch niet afgeschaft op 1 januari 2025?

Het lijkt er steeds meer op dat de afschaffing van de salderingsregeling nog langer op zich laat wachten. De nieuwe leden van de Eerste Kamer willen nog niet toezeggen dat het wetsvoorstel behandeld wordt.

De minister voor Klimaat en Energie ( Jetten ) had de Eerste Kamercommissie gevraagd of zij verwacht dat de senaat in september het wetsvoorstel kan behandelen. Dit is voor de minister belangrijk anders kan de afbouw van het salderen per 1 januari 2025 niet doorgaan. Echter, leden vanuit de Eerste Kamer (met name PvdA en GroenLinks) geven aan dat antwoorden van de eerste vragenronde te laat zijn gegeven (lees: had in maart moeten zijn, is dus in juni pas gebeurd). Voor een dergelijk ingrijpende maatregelen willen diverse leden dus extra tijd om beslissingen te nemen.

Het kan nog zijn dat de Kamervoorzitter gaat besluiten om het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling plenair te gaan behandelen in de kamer. Ook kan zijn besluiten om nog een vragenronde hierover in te stellen.

Met de zomerperiode in aankomst en de genoemde vertragingen is het dus allerminst zeker dat het wetsvoorstel van minister Jetten in september behandeld wordt.

Lees meer

Vakantiesluiting

BespaarPartner is gesloten vanaf 23 december t/m 1 januari. Indien er dringende zaken zijn, mail dan naar het e-mailadres hieronder.