Bewezen producten van A-merken

Wat kosten zonnepanelen?

Regelgeving voor bedrijven

De overheid stimuleert de aanschaf van zonnepanelen. Nederland voert op verschillende niveaus discussies over het verbeteren van het klimaat. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het Kyotoprotocol, verdrag van Parijs en de maatregelen die de rijksoverheid neemt. In het Kyotoprotocol wordt aandacht gegeven aan de uitstoot van broeikasgassen. Deze moet namelijk in 2020 met 5,2% zijn gedaald ten opzichte van het niveau in 1990. Nederland moet hierbij zorgen voor 6% minder uitstoot van broeikasgassen. Het klimaatverdrag van Parijs heeft ook te maken met een lagere CO2 uitstoot door het gebruik van fossiele brandstof drastisch te verminderen. Als laatst is er het energieakkoord van de Nederlandse overheid. In dit energieakkoord wordt aangegeven dat 16% van de energiebronnen duurzaam moeten zijn in 2023. Door al deze doelstellingen op Europees, nationaal en internationaal niveau zijn er subsidies beschikbaar gesteld voor bedrijven, wat de aanschaf van zonne-energie interessanter maakt. Daarnaast hebben sommige gemeentes ook nog een speciale subsidie voor initiatiefnemers op het gebied van zonne-energie.

Subsidie voor bedrijven

Vrijwel alle subsidies voor bedrijven hebben te maken met een extra fiscale aftrek. Het bedrijf moet dus winst maken of inkomen hebben. Voor bedrijven die verlies draaien is het aanvragen van subsidies minder tot niet interessant. De hoogte van uw subsidie hangt dus af van de belastingdruk van het bedrijf en of het bedrijf de verliezen in de toekomst nog mag verrekenen. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor verschillende subsidies namelijk: SDE+, KIA, EIA, VAMIL en MIA. De subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ is momenteel gesloten in alle provincies. Of dit tijdelijk is of voor langere tijd is nog niet duidelijk. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden op het gebied van subsidies zullen wij u op de hoogte brengen. Volg voor up-to-date nieuws onze Facebook pagina.

SDE+ 2020

SDE+ subsidie is beschikbaar voor de grotere projecten. Deze subsidie kan aangevraagd worden voor systemen met een vermogen boven de 15 kWp en een grootaansluiting. Ook wel de SDE+ subsidie voor hernieuwbare elektriciteit genoemd. Bij een grootverbruikersaansluiting gaan ze uit van een aansluiting op het elektriciteitsnet groter dan 3x80 Ampère. Controleer voor het aanschaffen van een PV-installatie of uw aansluiting bij het net geschikt is voor een grootverbruiksaansluiting. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met uw netbeheerder. Zij kunnen u hier meer informatie over geven en een prijsindicatie geven voor eventuele aanpassingen. Naast de SDE+ subsidie voor hernieuwbare elektriciteit is er ook een SDE+ subsidie voor hernieuwbare warmte. Een aanvraag voor deze subsidie kan worden ingediend voor installaties waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ zonnecollectoren met een thermisch vermogen van meer dan 140 kW. Bij deze subsidie aanvraag dient u het apertuuroppervlak door te geven. Het thermisch vermogen van uw installatie in kW is gelijk aan het totale apertuuroppervlak in m2 vermenigvuldigd met een factor 0,7. Wilt u meer informatie over de SDE+ subsidie? Neem dan contact met ons op of klik hier om verder te lezen.

De voorjaarsronde van 2020 is geopend van 17 maart 2020 tot en met 2 april 2020. Voor de voorjaarsronde van 2020 is er een budget van € 2 miljard. Later in het jaar zal de minister het budget en de voorwaarden voor de najaarsronde bekend maken.

KIA en EIA

In Nederland kent men de investeringsaftrek. Voor zonnepanelen kan hiervoor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toegepast worden. De fiscale aftrek verschilt per investering. Een BV kan een belastingbesparing van ongeveer 6% realiseren. Een VOF, maatschap of eenmanszaak kan een belastingbesparing van ongeveer 12% realiseren. Wilt u meer informatie over KIA? Klik dan hier.

Wanneer u fiscaal voordeel wilt behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie, dan kan dit met de Energie-Investeringsaftrek (EIA) regeling. Het voordeel die de EIA u kan opleveren is 13,5%. De fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen en maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. De overheid heeft hier een vast bedrag vrijgesteld. EIA dient u binnen 3 maanden na het geven van de opdracht aangevraagd te hebben. Voor meer informatie over EIA klikt u hier. In 2020 zijn de voorwaarden aangepast. EIA kan nu al worden aangevraagd vanaf 15.000 WP.

Bedrijf zonnepanelen door bespaarpartner

VAMIL en MIA

Willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen (VAMIL)  en Milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn twee fiscaal voordeel regelingen die vaak hand in hand gaan. Met een MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek tot wel 36% van het geïnvesteerde bedrag. Dit komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de VAMIL kunt u 75% investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door het bedrijf bepaalde tijdstip gebeuren en levert u liquiditeit- en rentevoordeel op. Vraag MIA of VAMIL op tijd aan. U dient dit te doen binnen 3 maanden na het geven van de opdracht. Meer informatie over VAMIL en MIA? Klik dan hier.

Laat u verbazen door onze kennis en prijs/kwaliteit verhouding. Vraag kosteloos een vrijblijvende offerte aan. 
Gelijk bellen mag ook: 0521 - 76 40 12 

Ontvang een gratis offerte